PromptWave AI Logo Beta

Инженерство на запитвания

Инженерство на запитвания

 69  0
ChatGPT [v4]
1/ Искам да науча "инженерство на запитванията" (prompt engineering). Какво е това? Как работи? Примери?

----------

3/ Дай ми още няколко добри и лоши примери на запитвания (prompts).

----------

5/ Мога ли да питам за събития, които са се случили наскоро, например за днешните новини?

Text Output

2/ "Инженерство на запитванията" или "prompt engineering" на английски, се отнася до процеса на формулиране и оптимизация на запитвания или въпроси, за да се получи желаният отговор или реакция от модел като ChatGPT. Това е особено важно при работа с големи езикови модели, като тези на OpenAI, тъй като начинът, по който задавате въпрос или формулирате запитване, може да има голямо влияние върху ка... 
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙