PromptWave AI Logo Beta

Учебен план за "prompt engineering"

Учебен план за "prompt engineering"

 42  0
ChatGPT [v4]
1/ Моля действай като учител по "prompt engineering". Аз съм начинаещ. Направи ми учебен план: теми, през които да премина, за да се науча и да стана добър в prompt engineering.

----------

3/ Добре, благодаря. Да започнем по първата точка: "Основи на езиковите модели". Разкажи ми повече. Как работят? Как се обучават? За какво се ползват? Какво могат да правят? Какво не могат да правят? Силни и слаби страни. Моля за подробен и детайлен отговор.

----------

5/ Въведение в prompt engineering
Какво представлява "prompt"?
Защо е важно да формулираме правилния prompt?
Примери за добри и лоши prompts.

----------

7/ Моля измисли ми 5 практически упражнения за prompt engineering.
Искам да практикувам писането на prompts за различни задачи, като генериране на текст, превод на езици и отговаряне на въпроси.

Text Output

2/ Разбира се! "Prompt engineering" е изкуството и науката да се формулират въпроси и инструкции така, че модели като ChatGPT да генерират желаните и полезни отговори. Ето предложение за учебен план:

1. Основи на езиковите модели
Как работят езиковите модели?
Архитектура на моделите: от RNN до Transformer и GPT.
Основни принципи на обучение и трансферно обучение.
2. Въведение в prompt engineering... 
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙