PromptWave AI Logo Beta

Термини в prompt engineering

Термини в prompt engineering

 60  0
ChatGPT [v4]
1/ Изучавам prompt engineering. Моля дай ми най-честите термини от тази област в таблица: термин - обяснение.

-----------

3/ Дай ми още подобни термини, свързани с prompt engineering и техниките за писане на ефективни запитвания (prompts) и инструкции към чатбот.

Text Output

2/ Разбира се! "Prompt engineering" се отнася до изкуството и науката за създаване на подходящи въпроси или инструкции (наречени "prompts"), за да се получи желания отговор от модел като ChatGPT. Ето някои ключови термини и техните обяснения:

Термин	Обяснение
Prompt	Въпрос или инструкция, подадена на модела, за да се получи определен отговор.
Fine-tuning	Процесът по допълнително обучение на предв... 
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙