PromptWave AI Logo Beta

Упражнения по Prompt Engineering

Упражнения по Prompt Engineering

 55  0
ChatGPT [v4]
Изучавам prompt engineering. Моля измисли ми няколко задачи, с които да се упражнявам, за да натрупам практически умения. Моля за всяка задача дай заглавие + описание + инструкции за решаване.

Text Output

Разбира се! Ето няколко задачи за упражнение по prompt engineering:

1. Заглавие: Подобряване на превода
Описание: Използвайте модела за превод на текст от английски на български. Целта е да подобрите качеството на превода чрез промяна на начина, по който задавате въпроса.
Инструкции:

Напишете изречение на английски.
Преведете го, като използвате базов промпт като "Преведи следното изречение на б... 
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙