PromptWave AI Logo Beta

Чета следната статия Не ми стана ясно кой ще има нужда от...

Чета следната статия Не ми стана ясно кой ще има нужда от...

 43  0
Claude [v2]
Чета следната статия. Не ми стана ясно кой ще има нужда от тази керамична памет? Можеш ли да ми разясниш къде ще намери приложение керамичната памет?

Text Output

От статията разбирам, че керамичната памет CeraMemory и CeraTape, разработвана от германската компания CeraByte, има потенциал да намери приложение основно в големи центрове за данни.

Няколко причини:

- Има изключително висок капацитет - до 100 петабайта за CeraMemory и 1 екзабайт за CeraTape. Това са колосални обеми данни, които са необходими именно на големи компании и организации.
- Може да с... 

Notes

https://technews.bg/article-154347.html
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙