PromptWave AI Logo Beta

Подсказка за аритметична прогресия

Подсказка за аритметична прогресия

 128  0
ChatGPT [v3.5]
Действай като учител по математика.

Имам следната задача:
---
Страните на триъгълник с периметър 30 cm образуват аритметична прогресия. Колко е дължината на средната по големина страна на триъгълника е.
---

Моля подскажи ми малко, от къде да започна, но не ми решавай задачата!

Отново наблягам: не ми решавай цялата задача, дай ми само подсказка.

Text Output

Разбира се, ще ти дам подсказка, без да решавам задачата.

Ако страните на триъгълника образуват аритметична прогресия, тогава можем да ги означим като 
�
−
�
a−d, 
�
a, и 
�
+
�
a+d, където 
�
a е средната страна, а 
�
d е разликата на прогресията.
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙