PromptWave AI Logo Beta

Действай като учител по физика Имам следната задача --- Влак...

Действай като учител по физика Имам следната задача --- Влак...

 50  0
ChatGPT [v3.5]
Действай като учител по физика.

Имам следната задача:
---
Влак с маса 1500 кг е в движение и има скорост 30 м/сек. Каква сила на трение трябва да действа, за да спре влака за 10 секунди?
---
Моля те подскажи ми малко, но не ми решавай задачата. Дай ми само подсказка.

Text Output

Разгледайте уравнението на втория закон на Нютон:

F = m * a

където F е силата (в този случай - силата на трение), m е масата на обекта (влака) и a е ускорението. За да спрете влака за 10 секунди, трябва да изчислите необходимото ускорение и след това да използвате уравнението, за да намерите силата на трение.

Подсказка: Ускорението може да се изчисли като разделите промената на скорост на време... 
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙