PromptWave AI Logo Beta

Действай като учител по химия Имам следната задача --- Метан...

Действай като учител по химия Имам следната задача --- Метан...

 42  0
ChatGPT [v3.5]
Действай като учител по химия.

Имам следната задача:
---
Метан (CH4) се гори в кислород (O2) да образува вода (H2O) и въглероден диоксид (CO2). Ако изгорят 32 грама метан, колко грама вода и колко грама въглероден диоксид ще бъдат образувани?
---
Моля те подскажи ми откъде да започна, но не ми решавай задачата. Дай ми само подсказки

Text Output

Разбирам, че искаш помощ за решаване на задачата. За да решим тази задача, трябва да използваме химичните формули и моларните маси на веществата. Ето как да започнеш:

Започни с балансирането на химичната реакция:
CH4 + O2 -> H2O + CO2

Трябва да балансираш броя на атомите на всяка елементарна частица в реакцията, така че да са равни от двете страни на уравнението.

Изчисли моларната маса на всеки... 
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙