PromptWave AI Logo Beta

Тест по обикновени дроби

Тест по обикновени дроби

 68  0
ChatGPT [v3.5]
Аз съм учител по математика. Сега преподавам обикновени дроби. Моля да ми направиш тест за писмено изпитване по темата за обикновени дроби (събиране, изваждане, умножение и други операции). Тестът да има 10 въпроса. Всеки въпрос да има 4 грешни и един верен отговор. Верният отговор да е обозначен като такъв.

Text Output

Разбира се! Ето тест по обикновени дроби:

1. Какво е резултатът от събирането на 
1
4
4
1
​
  и 
3
4
4
3
​
 ?

A) 
1
2
2
1
​
 

B) 
2
4
4
2
​
 

C) 
4
4
4
4
​
  (Верен отговор)

D) 
3
8
8
3
​
 

E) 
1
8
8
1
​
 

2. Какво е резултатът от изваждането на 
3
5
5
3
​
  от 
4
5
5
4
​
 ?

A) 
1
5
5
1
​
  (Верен отговор)

B) 
1
10
10
1
​
 

C) 
7
10
10
7
​
 

D) 
2
5
5
2
​
 

E) 
1
2
2
1
​
 

3. Какво е ... 
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙