PromptWave AI Logo Beta

Задачи за неправилни глаголи

Задачи за неправилни глаголи

 41  0
ChatGPT [v3.5]
1/ Аз съм учител по английски. Моля измисли ми 5 задачи по граматика, свързани с неправилни глаголи.

----------

3/ Дай ми упражнение с 10 примера с неправилни глаголи от тип "попълни празното поле с подходящата липсваща дума"

Text Output

2/ Разбира се! Ето пет задачи по граматика, свързани с неправилни глаголи:

Дайте на учениците следните неправилни глаголи: "go" (отивам), "swim" (плувам), "drink" (пия). Поискайте от тях да напишат примерни изречения в Present Simple Tense, Past Simple Tense и Future Simple Tense, използвайки тези глаголи.

Напишете списък с неправилни глаголи на дълга и кратка форма (например: "sing" - "sang" - ... 
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙