PromptWave AI Logo Beta

Задачи за равнобедрени триъгълници

Задачи за равнобедрени триъгълници

 41  0
ChatGPT [v3.5]
Аз съм учител по математика. Измисли ми 5 задачи за контролна работа за равнобедрени триъгълници, лице и периметър.

Text Output

Разбира се! Ето пет задачи за контролна работа по равнобедрени триъгълници, свързани с лице и периметър:

Задача 1:
В равнобедрен триъгълник ABC със страни AB = AC и периметър 24 см, намерете дължината на страните AB и BC, ако периметърът се разпределя по следния начин: AB = 2x см и BC = 3x см.

Задача 2:
Равнобедрен триъгълник има периметър 60 см и дължина на основата 20 см. Намерете дължината на... 
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙