PromptWave AI Logo Beta

Evaluating and correcting essay

Evaluating and correcting essay

 43  0
ChatGPT [v3.5]
Ще ти дам есе написано от ученик. Темата на есето е "Втората световна война - ненужната война за България". Искам да провериш есето за граматически и пунктуационни грешки, както и да го оцениш като му дадеш точки от 1 до 100 в зависимост от работата на ученика.

---
"Ненужна" е точното определение за Втората световна война, но към него трябва да добавим и "неизбежна", в която България е принудена да вземе участие. 

Имайки предви , че след края на Първата световна война на страната ни е забранено да има повече от 20 000 души войска, военните действия на българска земя са нещо крайно нежелано,но географското положение отново поставя България между чука и наковалнята. 

Оправдавайки решението на държавните ни управници за подкрепяне на оста не можем и да не отбележим, че след края на тази война България отново се оказва в положение на национална катастрофа и отново е въвлечена във вечния конфликт на Великите сили за сфери на влияние, този път между Русия и западните демокрации.След тази война страната ни за пореден път поема по грешния политически път оставайки на изток от желязната стена и следвайки СССР.

Единствената положителна последица от Втората световна война за страна ни е че си връщаме Южна Добруджа ,което е твърде малко, но все пак нещо в сравнение с Първата световна. Заключението, което можем да направим за България след освобождаването от турско робство - парче земя, което всяка от великите сили иска да контролира, а съседните държави се опитват да разкъсат и поделят. 

И въпреки всичко Втората световна война се оказва неправилно използвана възможност за решаването на националният въпрос на България с връщането на отнетите от нея земи след Ньойският мирен договор.

Text Output

Есето има няколко граматически и пунктуационни грешки, които бих искал да коригирам, преди да го оценя:

В първото изречение липсва запетая след "точното определение за Втората световна война."

В изречението "Имайки предви," трябва да използвате "предвид" вместо "предви."

В изречението "на страната ни е забранено," трябва да добавите запетая след "на страната ни."

В изречението "вечния конфликт... 
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙