PromptWave AI Logo Beta

Анализирай тази обратна връзка Можеш ли да ми кажеш колко от...

Анализирай тази обратна връзка Можеш ли да ми кажеш колко от...

 46  0
Claude [v2]
Анализирай тази обратна връзка. Можеш ли да ми кажеш колко от коментарите са положителни и колко - отрицателни в процентно съотношение?

Text Output

Благодаря за предоставянето а подробната обратна връзка от курса по Java OOP. За да анализирам коментарите, ги категоризирах като положителни, отрицателни или неутрални/информативни.

Положителни коментари има общо 17. Това представлява 23% от всички коментари.

Отрицателни коментари има общо 39. Това представлява 53% от всички коментари.

Неутрални/информативни коментари има общо 17. Това предста... 
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙