PromptWave AI Logo Beta

Какво гласи предходната разпоредба според тази директива

Какво гласи предходната разпоредба според тази директива

 55  0
Claude [v2]
Какво гласи предходната разпоредба според тази директива?

Text Output

Според Директивата (ЕС) 2019/790 предходната разпоредба е, че директивата:
- се прилага за всички произведения и други обекти, защитени от националното право в областта на авторското право към 7 юни 2021г.
- се прилага, без да се засягат сключените актове и придоботите права преди 7 юни 2021г.

Това е посочено в член 26 от директивата:

Член 26
Прилагане във времето
1. Настоящата директива се прил... 

Notes

Линк към директивата: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0790&from=PL
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙