PromptWave AI Logo Beta

Визуализация на данни

Визуализация на данни

 36  0
ChatGPT [v4]
1/ Може ли да ми визуализираш информацията по метриките  общ брой ученици за / град / паралелки чрез диаграма. Питай ме уточняващи въпроси ако има нужда.

----------

3/ Бих желал и двете. Нека вида на диаграмата да бъде стълбовидна.

Text Output

2/ Да, разбира се! Ще започна като прочета данните от файла, след което ще проверя каква информация съдържа. След това ще можем да продължим към визуализацията.

Finished working
Show work
Данните съдържат следните колони:

Училище
Град
Професия
Код на професия
Паралелки
Ученици общо
Сега, бихте ли искали диаграмата да показва общия брой ученици по градове или по паралелки (или и двете)? И какво п... 
SvetlinNakov Avatar SvetlinNakovposted
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙